OZ R.I.P - Rather die, then stop...

OZ R.I.P – Rather die, then stop…

October 2, 2014
in Category: Streets, Videos
0 1678 0

OZ R.I.P – Rather die, then stop…

History, that all of you should know… he rather die then stop bombing.. in age of 64 he was still active – check out last interview with him.
Historia, którą każdy z was powinien poznać.. wolał zginąć niż przestać robić.. w wieku 64 lat wciąż aktywnie działał – sprawdźcie ostatni wywiad z nim.
, ,

Say a word